in Links

Book review: Biometric Systems

Summary in English

It is becoming more and more important to be able to uniquely identity oneself in a digital environment, and the ways to do so vary in many ways. Biometrics is one of the technologies that grows rapidly and is being actively researched. Biometric Systems is a book that covers various ways to authenticate oneself in a physical manner.

Summary in Swedish

Det blir allt viktigare att kunna identifiera sig unikt i en digital miljö, och sätten att göra det på varierar kraftigt. Biometri är en av de tekniker som växer stort och som det forskas väldigt mycket om. Biometric Systems är en bok som tar upp diverse olika sätt att autentisera sig på ett fysiskt sätt.

Buy the article from IDG.