in Links

How to secure your web server in three simple steps

Summary in English

To eliminate the vulnerabilities in a web server demands that you begin in the correct end – from the kernel in the operating system and out. And have you configured your application proxy correctly?

Summary in Swedish

Att eliminera sårbarheterna i en webbserver kräver att du börjar i rätt ända – från kärnan i operativsystemet och utåt. Och har du konfigurerat er applikationsproxy rätt?

Buy the article from IDG.