in Links

IT-catastrophies on Swedish ground

Summary in English

An accident happens so easily – even in Sweden. Although we do not have any earthquakes, we do have floods and unplanned downtime.

Summary in Swedish

En olycka händer så lätt – även i Sverige. Jordbävningar har vi inte, men vi har stormar, vi har översvämningar, och vi har oplanerad nertid.

Buy the article