IT-catastrophies on Swedish ground

Summary in English

An accident happens so easily – even in Sweden. Although we do not have any earthquakes, we do have floods and unplanned downtime.

Summary in Swedish

En olycka händer så lätt – även i Sverige. Jordbävningar har vi inte, men vi har stormar, vi har översvämningar, och vi har oplanerad nertid.

Buy the article

How to secure your web server in three simple steps

Summary in English

To eliminate the vulnerabilities in a web server demands that you begin in the correct end – from the kernel in the operating system and out. And have you configured your application proxy correctly?

Summary in Swedish

Att eliminera sårbarheterna i en webbserver kräver att du börjar i rätt ända – från kärnan i operativsystemet och utåt. Och har du konfigurerat er applikationsproxy rätt?

Buy the article from IDG.

Book review: Biometric Systems

Summary in English

It is becoming more and more important to be able to uniquely identity oneself in a digital environment, and the ways to do so vary in many ways. Biometrics is one of the technologies that grows rapidly and is being actively researched. Biometric Systems is a book that covers various ways to authenticate oneself in a physical manner.

Summary in Swedish

Det blir allt viktigare att kunna identifiera sig unikt i en digital miljö, och sätten att göra det på varierar kraftigt. Biometri är en av de tekniker som växer stort och som det forskas väldigt mycket om. Biometric Systems är en bok som tar upp diverse olika sätt att autentisera sig på ett fysiskt sätt.

Buy the article from IDG.

Så inför du krypterad epost

Inte vill du väl att företagets hemliga information ska komma på vift, bara för att er e-post inte är skyddad? Se då till att införa ett smart system för kryptering. Vi beskriver en variant, PGP, som i alla fall ger dig och företaget pretty good privacy.

Buy the article

Säkra din DBMS

Du får veta vilka standarder olika databashanterare bygger på. Vi hjälper dig att hitta rätt bland kommersiella och öppna databashanterare. Här får du tipsen som hjälper dig att säkra databaserna från intrång.

Read the article